Gooikse Mountainbike Club

Werking

Werking

Wij komen elke zondag te samen om te rijden om 8u00.Het mountainbikeseizoen van de club loopt van half september tot half juni met een winterstop van een paar weken rond nieuwjaar. Het programma wordt bijna uitsluitend gevuld met tochten die uitgestippeld en gegidst worden door eigen clubleden. De jarenlange ervaring van onze leden (+/- 40) en hun zoektocht naar nieuwe, door hen uitgestippelde, omlopen maakt deze club uniek in Vlaanderen.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt 50 € per jaar. In dit bedrag is de verzekering reeds inbegrepen. Het lidgeld kan betaald worden door overschrijving op rekening KBC: BE47 7340 3109 5680

Verzekering

Er wordt voor elk lid een verzekering afgesloten voor:

 • Burgerrechterlijke aansprakelijkheid
  Vergoeding van schade aan derden door het bestuur en de leden tijdens en op weg van en naar de activiteit van de vereniging. De leden worden onderling als derden beschouwd.
  • Tot 1.239.467,62 € bij lichamelijke schade
  • Tot 123.946,76 € bij stoffelijke schade
 • Rechtsbijstand
  Verdediging van de rechten van de vereniging en de leden en vergoeden voor de geleden schade
 • Lichamelijke ongevallen
  Vergoeding bij overlijden en medische kosten ten gevolge van een ongeval met lichamelijk letsel, zowel voor bestuursleden als andere leden.
  Leden die buiten de wekelijkse clubactiviteit tochten uitstippelen zullen ook verzekerd zijn. Voorwaarde is wel dat deze leden het clubbestuur hierover op voorhand op de hoogte brengen.

Voor uw veiligheid! Het is verplicht om tijdens de tochten een VALHELM te dragen.