Gooikse Mountainbike Club

Waar?

Vertrek en aankomst in Chiroheem “Uidekry”, gelegen in het centrum van Gooik (Bronnenweg 4 1755 Gooik).

Gooik ligt in de driehoek Halle, Brussel, Ninove. Eenmaal in Gooik zullen de bewegwijzering en de parkeerbegeleiders u de weg tonen naar de start. We voorzien een ruime parking!